wz

Laser - PALS

Prague Asterix Laser System

Podkapitoly:

 1. PALS - Úvod
 2. PALS - Historie
 3. PALS - Princip
 4. PALS - Celkové uspořádání
 5. PALS - Oscilátor
 6. PALS - Zesilovače
 7. PALS - Prostorové filtry
 8. PALS - Terčová zařízení
 9. PALS - Interakční komory
 10. PALS - Výstupní parametry

PALS - Výstupní parametry

AsterixIV PALS - výstupní parametry - řez paprskem
 1. Vlnová délka: 1315 nm
 2. Délka pulsu: 200 – 350 ps
 3. Opakovací frekvence: 25 minut
 4. Stabilita výstupní energie: <±1,5%
Hlavní svazek
 1. Výstupní energie při 350 ps: 1 000 J
 2. Pulzní výkon při 350 ps: 3 TW
 3. Průměr: 290 mm
Pomocný svazek
 1. Výstupní energie při 350 ps: 100 J
 2. PALS - výstupní parametry - 3D pohled
 3. Průměr: 148 mm


Laser

Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Stimulovaná emise
vybuzení atomu na vyšší energetickou hladinu, sestup na metastabilní a následný uspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
Vybuzený stav
stav, ve kterém má atom energii na úrovni vyšší energetické hladiny
Absorpce
pohlcení fotonu a přijmutí jeho energie využité k přesunu na vyšší energetickou hladinu
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce