wz

Laser - PALS

Prague Asterix Laser System

Podkapitoly:

  1. PALS - Úvod
  2. PALS - Historie
  3. PALS - Princip
  4. PALS - Celkové uspořádání
  5. PALS - Oscilátor
  6. PALS - Zesilovače
  7. PALS - Prostorové filtry
  8. PALS - Terčová zařízení
  9. PALS - Interakční komory
  10. PALS - Výstupní parametry

PALS - Interakční komory

Dvojitá interakční komora tvoří jeden celek, avšak dá se využívat pro více experimentů nezávisle na sobě. Jsou navrženy tak, aby co nejlépe vyhověly experimentům pro nejlepší dosažení výsledků, a pro budoucí účely výkonných laserů. PALS - interakční komory - nákres

Hlavní komora (levá) je tvořená z nerezové oceli. Její průměr je 1 m. Má víko o průměru 80 cm pro rychlý přístup do komory. Obsahuje navíc ještě 15 otvorů pro vstup laserového paprsku a pro jiné potřeby měření. Všechny otevíratelné otvory jsou pneumaticky zajištěny pro rychlý přístup a vakuovou těsnost. Pomocná terčová komora (pravá) se skládá ze stejných částí, pouze má jiné rozměry a jiný počet otvorů. PALS - interakční komory - schéma Slouží jako pomocná komora, která může být využívána samostatně nebo společně s hlavní komorou. Jejich vzdálenost lze od sebe jednoduše měnit na kolejnicích. PALS - interakční komory - schéma

Terčová zařízení jsou vybavena mnoha měřícími zařízeními. Mezi ty hlavní patří měření fotonů vzniklých v plazmatu až do energie několika keV, měření nábojů, energetických spekter iontů a jiné měření. Často jsou doplňovány jinými přenosnými zařízeními.
PALS - interakční komory - komora

Vlnová délka může být změněna na 658 nm (červená) nebo 438 nm (modrá). Laser je schopen vystřelit jeden pulz o délce asi 350 ps a obrovské energii 3 TW cca jednou za půl hodiny. Laserový paprsek je velmi kvalitní, homogenní, stabilní a při každém výstřelu stejný.


Laser

Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Stimulovaná emise
vybuzení atomu na vyšší energetickou hladinu, sestup na metastabilní a následný uspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
Vybuzený stav
stav, ve kterém má atom energii na úrovni vyšší energetické hladiny
Absorpce
pohlcení fotonu a přijmutí jeho energie využité k přesunu na vyšší energetickou hladinu
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce