wz

Laser - PALS

Prague Asterix Laser System

Podkapitoly:

  1. PALS - Úvod
  2. PALS - Historie
  3. PALS - Princip
  4. PALS - Celkové uspořádání
  5. PALS - Oscilátor
  6. PALS - Zesilovače
  7. PALS - Prostorové filtry
  8. PALS - Terčová zařízení
  9. PALS - Interakční komory
  10. PALS - Výstupní parametry

PALS - Zesilovače

Laser Asterix IV obsahuje celkem 5 velice výkonných zesilovačů. Ty pracují na jednoduchém principu. Každý zesilovač má přiřazen svůj vlastní zdroj energie a obrovské kondenzátory, které těsně před vysláním pulzu z oscilátoru vypustí svou energii výbojkám, které osvítí aktivní prostředí UV zářením. PALS - zesilovače - trubice

Toto UV záření excituje obrovské množství atomů jódu, které jsou připraveny na pulz, který následně zesílí. Jakmile jimi proletí očekávaný pulz, atomy jódu odevzdají svou energii a zvýší tím energii laserového paprsku. Zesilovače se postupně zvětšují, poslední pátý zesilovač dosahuje délky 13 m a prochází jím paprsek o průměru 290 mm. Všechny zesilovače tvoří stejné součásti, akorát jich je čím dál víc a jsou čím dál větší. PALS - zesilovače - tabulka

Výbojky obsahují xenon, na který je z kondenzátorů přiváděné napětí okolo 30 až 40kV. Výbojky tvoří pulz o délce asi 2 – 10 µs ve spektrální oblasti 250 – 300 nm. Žlutozelené světlo v oblasti 500 nm navíc pomáhá rozkládat nechtěné molekuly jódu I2 tvořící se v médiu. PALS - zesilovače - Cryostat

Aktivní prostředí je regenerováno pomocí tzv. kryogenních souprav, ve kterých je uchováván kapalný C3F7I. Systém odstraňuje nechtěné I2, přičemž regenerace zesilovačů A3, A4 a A5 trvá přibližně 25 minut.


Laser

Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Stimulovaná emise
vybuzení atomu na vyšší energetickou hladinu, sestup na metastabilní a následný uspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
Vybuzený stav
stav, ve kterém má atom energii na úrovni vyšší energetické hladiny
Absorpce
pohlcení fotonu a přijmutí jeho energie využité k přesunu na vyšší energetickou hladinu
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce