wz


Laser - PALS

Prague Asterix Laser System

Všechny texty a obrázky o PALSu použity z pals.cas.cz. Tento článek slouží pro jednodušší vysvětlení PALSu než je na oficiálních stránkách. Pro více informací navštivte oficiální stránky PALSu.

Podkapitoly:

  1. PALS - Úvod
  2. PALS - Historie
  3. PALS - Princip
  4. PALS - Celkové uspořádání
  5. PALS - Oscilátor
  6. PALS - Zesilovače
  7. PALS - Prostorové filtry
  8. PALS - Terčová zařízení
  9. PALS - Interakční komory
  10. PALS - Výstupní parametry

PALS - Úvod

PALS - úvod - filtr

PALS, jako jeden z největších laserů v Evropě, využívá jódový laser. Pracuje na základní vlnové délce 1315 nm (infračervené světlo) a v jednom pulzu je schopen dodat energii až 1 kJ. Část svazků je možné oddělit od hlavního paprsku s určitým časovým odstupem. PALS - úvod - zesilovač Vlnová délka může být změněna na 658 nm (červená) nebo 438 nm (modrá). Laser je schopen vystřelit jeden pulz o délce asi 350 ps a obrovské energii 3 TW cca jednou za půl hodiny. Laserový paprsek je velmi kvalitní, homogenní, stabilní a při každém výstřelu stejný.

Laser

Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Stimulovaná emise
vybuzení atomu na vyšší energetickou hladinu, sestup na metastabilní a následný uspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
Vybuzený stav
stav, ve kterém má atom energii na úrovni vyšší energetické hladiny
Absorpce
pohlcení fotonu a přijmutí jeho energie využité k přesunu na vyšší energetickou hladinu
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce