wz

Laser - PALS

Prague Asterix Laser System

Podkapitoly:

 1. PALS - Úvod
 2. PALS - Historie
 3. PALS - Princip
 4. PALS - Celkové uspořádání
 5. PALS - Oscilátor
 6. PALS - Zesilovače
 7. PALS - Prostorové filtry
 8. PALS - Terčová zařízení
 9. PALS - Interakční komory
 10. PALS - Výstupní parametry

PALS - Prostorové filtry

Prostorový filtr je velmi jednoduchá součást, která má avšak zásadní význam. Skládá se z pouhých dvou čoček, jejichž ohniskové vzdálenosti jsou v jednom bodě, čímž se zajišťuje přenos rovnoběžného paprsku na rovnoběžný, ale o jiném průměru. PALS - prostorový filtr V této ohniskové vzdálenosti je přidán filtr – clonka s malou dírkou o velikosti asi 2mm. Prostorové filtry plní v zásadě 3 funkce:

 1. Zvětšují průměr laserového paprsku. Je to velmi účinný postup jak dosáhnout požadovaného průměru paprsku pro další zesilovač.
 2. Kvalitní přenos paprsku. Pomocí této soustavy čoček je paprsek přenesen prostorově rovnoměrně rozložený a tím je zabráněno různým problémům při přechodu paprsku ve vzduchu. Paprsek je tak téměř dokonale přenesen z jednoho zesilovače na druhý.
 3. Odstraňují nedostatky (modulace) vzniklé v nehomogenních prostředích. Kdyby nebyly tyto nedostatky průběžně odstraňovány, mohly by narůst do větších rozměrů a poškodit optické soustavy laseru.
PALS - nákres prostorového filtru

O tyto nedostatky se právě stará filtr umístěný v místě ohniska. Vzniklé nedostatky mají větší frekvenci vlnění než ostatní. Na první spojce se paprsky lámou, avšak nechtěné paprsky s velkou frekvencí se lámou hůře, tzn. že v místě ohniskové vzdálenosti budou nechtěné paprsky nejdále od osy soustavy. Přidaná clonka zastaví krajní nechtěné paprsky a propustí pouze paprsky, které potřebujeme. Vlnová délka může být změněna na 658 nm (červená) nebo 438 nm (modrá). Laser je schopen vystřelit jeden pulz o délce asi 350 ps a obrovské energii 3 TW cca jednou za půl hodiny. Laserový paprsek je velmi kvalitní, homogenní, stabilní a při každém výstřelu stejný.
Laser

Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Stimulovaná emise
vybuzení atomu na vyšší energetickou hladinu, sestup na metastabilní a následný uspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
Vybuzený stav
stav, ve kterém má atom energii na úrovni vyšší energetické hladiny
Absorpce
pohlcení fotonu a přijmutí jeho energie využité k přesunu na vyšší energetickou hladinu
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce