wz

Laser - PALS

Prague Asterix Laser System

Podkapitoly:

  1. PALS - Úvod
  2. PALS - Historie
  3. PALS - Princip
  4. PALS - Celkové uspořádání
  5. PALS - Oscilátor
  6. PALS - Zesilovače
  7. PALS - Prostorové filtry
  8. PALS - Terčová zařízení
  9. PALS - Interakční komory
  10. PALS - Výstupní parametry

PALS - Terčová zařízení

Terčová zařízení jsou zařízení, obsahující interakční komory, pro co největší možnosti využití při experimentování s laserovým paprskem. Slouží pro vytvoření plazmatu a pro jeho výzkum v nejrůznějších aplikacích. Skládá se z dvojité vakuové komory, do které se zavádí různé intenzity laserového paprsku, různé vlnové délky a jiné odlišné parametry. Laserový paprsek je přitom soustředěn do bodového terčíku, ve kterém poté vzniká plazma. PALS - terčová zařízení

K řízení celého systému je zde řídící místnost, ze které se ovládají všechny parametry laseru a terčového zařízení. Dále je zde počítačová místnost, sloužící pro sběr a vyhodnocování dat získaných z provedeného experimentu.

Laser

Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Stimulovaná emise
vybuzení atomu na vyšší energetickou hladinu, sestup na metastabilní a následný uspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
Vybuzený stav
stav, ve kterém má atom energii na úrovni vyšší energetické hladiny
Absorpce
pohlcení fotonu a přijmutí jeho energie využité k přesunu na vyšší energetickou hladinu
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce