wz

Laser - PALS

Prague Asterix Laser System

Podkapitoly:

  1. PALS - Úvod
  2. PALS - Historie
  3. PALS - Princip
  4. PALS - Celkové uspořádání
  5. PALS - Oscilátor
  6. PALS - Zesilovače
  7. PALS - Prostorové filtry
  8. PALS - Terčová zařízení
  9. PALS - Interakční komory
  10. PALS - Výstupní parametry

PALS - Cekové uspořádání

PALS se skládá z řetězce navazujících komponent. Počáteční oscilátor (Master Oscillator) generuje pouze slabí světelný pulz, který následně prochází navazujícími komponenty, především zesilovači, které zesilují laserový paprsek a filtry. Průměr zesilovačů se postupně zvětšuje společně se vznikajícím paprskem, který se z původního průměru 8 mm zvětší na konečných 290mm. Tímto způsobem se udržuje plošná hustota výkonu laserového paprsku, který by při takovémto výkonu procházejícím malou plochou byl schopný zničit optické součásti laseru. Zvětšování tohoto průměru zajišťují prostorové filtry (Special filter 1-6), které současně vylepšují kvalitu paprsku. Další komponent tvoří Faradayův rotátor (Faraday rotator), který zabraňuje zpětnému zesílení paprsků odražených na optických rozhraních např. na čočkách. Odražené paprsky, které by dosahovaly vyšších výkonů, by mohly zničit počáteční komponenty uzpůsobené malým výkonům.

PALS - úvod - celkové uspořádání

Poslední komponent tvoří interakční komora (Conversion crystals), ve které je příchozí laserový paprsek o poloměru 290 mm soustředěn do malého terčíku o průměru menšího než 0,1mm. Hustota světelného výkonu je zde potom až 1016W/cm2. Při takovémto výkonu vzniká v terčíku teplota až několik miliónů stupňů, takže jakákoliv látka se přemění na žhavé plazma – to, co se v této laboratoři zkoumá.

Tento řetězec obsahuje avšak ještě polopropustné zrcadlo umístěné za 4. zesilovačem, které nám oddělí část paprsku a vznikne tzv. pomocný svazek. Tento pomocný svazek se využívá k „předehřátí“ terčíku, neboli vzniku tzv. předplazmatu. Zpoždění tohoto pomocného svazku se dá regulovat pomocí optických linek.

Stejně se získává ještě třetí velmi malý paprsek, který se využívá k měření vzniklého plazmatu.
Laser

Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Stimulovaná emise
vybuzení atomu na vyšší energetickou hladinu, sestup na metastabilní a následný uspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
Vybuzený stav
stav, ve kterém má atom energii na úrovni vyšší energetické hladiny
Absorpce
pohlcení fotonu a přijmutí jeho energie využité k přesunu na vyšší energetickou hladinu
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce