wz

Laser - PALS

Prague Asterix Laser System

Podkapitoly:

  1. PALS - Úvod
  2. PALS - Historie
  3. PALS - Princip
  4. PALS - Celkové uspořádání
  5. PALS - Oscilátor
  6. PALS - Zesilovače
  7. PALS - Prostorové filtry
  8. PALS - Terčová zařízení
  9. PALS - Interakční komory
  10. PALS - Výstupní parametry

PALS - Historie

Centrum PALS bylo v Praze založeno roku 1998 jako společné pracoviště Fyzikálního ústavu a Ústavu fyziky plazmatu. Pracoviště je určené pro experimentální výzkum v oboru výkonných laserů, konkrétně fyziky plazmatu vytvořeného laserem. PALS - historie Základním zařízením je laserový systém Asterix IV vyvinutý v německém ústavu Maxe Plancka pro kvantovou optiku. Zmodernizovaný laserový systém byl spuštěn v květnu roku 2000. Od té doby se využívá pro zkoumání interakce laserového paprsku o výkonu 1014 – 1016 W/cm2 s hmotou, při které vzniká horké plazma.
Laser

Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Stimulovaná emise
vybuzení atomu na vyšší energetickou hladinu, sestup na metastabilní a následný uspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
Vybuzený stav
stav, ve kterém má atom energii na úrovni vyšší energetické hladiny
Absorpce
pohlcení fotonu a přijmutí jeho energie využité k přesunu na vyšší energetickou hladinu
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce