wz


Laser v průmyslu

Laser se v tomto oboru využívá především ke svařování, vrtání, řezání (dekorace skla, rýhování skla), žíhání a další. Hlavní výhodou použití laseru je možnost opracování bez kontaktu s výrobkem, pro opracování na dálku a v ochranné atmosféře. Dále se nabízí možnost opracování špatně přístupných míst materiálu a lepší opracování z hlediska technologického.

Konkrétní využití laseru v průmyslu:

  1. Laserové řezání
  2. Laserové vrtání
  3. Laserové svařování
  4. Laserové kalení
  5. Laserová dekorace skla
  6. Laserové značkování

« Laser v medicíně « » Využití laseru « » Ostatní využití laseru »


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce