wz


Laserové značkování

Je založena stejně jako vrtání na odpařování materiálu. Laser avšak u značkování prochází šablonou, ve které máme vyříznuté potřebné tvary. Při dopadu záření na materiál se na něm tvoří obrazec. Další způsob je pohyb laseru resp. materiálu na místa kde mají být znaky.

Lze nanášet na polovodičové materiály, kovové a keramické materiály, papír, sklo, plasty atd. Tloušťka znaků se pohybuje v řádech µm. Používají se impulsní lasery s vyšším výkonem. Výhodou laserového značkování je samozřejmě bezkontakstnost a tím vyloučení zbytečných deformací.


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser

zesilování světla stimulovanou emisí záření

Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce