wz


Laserové řezání

Laserové řezání materiálů se využívá především u materiálů s malou tepelnou vodivostí. Laserové řezání Cílem je oddělit části od sebe bez většího rozšíření tepla na zbytek součásti. Používají se především kontinuální CO2 lasery se středním výkonem (do 15kW). V průmyslu se při řezání dále přivádí plyn, např. kyslík, který zvětší tepelné účinky a urychlí proces řezání. Tímto způsobem se dají řezat součásti jako např. titan, oceli s nízkým obsahem uhlíku a nerezové oceli. Laserové řezání Při řezání keramiky, plastů a dřeva je přiváděn interní plyn, který slouží pro odstranění tavenin a odpařujícího se materiálu. Dále se tímto způsobem dají řezat textilní materiály, papír či sklo. Výhodou použití laseru k řezání je hlavně velká rychlost, velká přesnost a s tím možnost automatizace, bezkontaktnost a nezahřívání materiálu. 
Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser

zesilování světla stimulovanou emisí záření

Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce