wz


Laserové svařování

Využívá se roztavování materiálu optickým zářením do požadované hloubky s minimálním odpařením materiálu. V praxi se používají obzvlášť kontinuální lasery s vlnovou délkou v infračervené oblasti spektra CO2 laseru. Svařování oproti jiným aplikacím vyžaduje menší intenzitu záření, a větší délku impulsu (v ms). Výhodou svařování laserem je jak absence dotyku s materiálem, tak lokální ohřev na malých plochách, ale i rychlé chladnutí, schopnost svářet materiály různých druhů a svářet v ochranné atmosféře. Dnes se toho využívá při svařování kardiostimulátorů, kontaktů v elektronice, plechů v automobilismu a letectví.


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser

zesilování světla stimulovanou emisí záření

Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce