wz


Laserové vrtání

Laserové vrtání využívá vysokou teplotu k odpaření materiálu v místě vrtu. Laserové vrtání Intenzita proto musí být mnohem větší než u svařování. Využívá se proto impulsních laserů s délkou impulsu menší než 1 ms. Laserové vrtání Již v roce 1965 byl využit laser pro vrtání do diamantu, kde aktivní prostředí byl rubínový laser. Předností laserového vrtání je možnost vrtání velmi úzkých otvorů řádově v desítkách µm a v těžce dostupných místech.


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser

zesilování světla stimulovanou emisí záření

Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce