wz


Laser v medicíně

V medicíně se začal rubínový laser využívat ihned. Nejprve v oftalmologii (operace oční sítnice) a v kožním lékařství, při odstraňování pigmentových skvrn. Pro lékaře byly hlavní důvody použití laseru možnost seskupit světlo na miniaturní plochu, možnost řezání tkání velmi úzkými řezy a možnost odpařování tkání. Dnes toto odvětví nazýváme jako laserovou chirurgii.

Výhody této techniky jsou i v šetrnosti a bezpečnosti při operacích. Při řezání nedochází k dotyku s tkání a tím se zabrání zanesení infekce do rány. S postupným rozvojem laserové fyziky a vynalezením různých druhů laserů se využití v medicíně rozšířilo i na dermatologii, plastickou chirurgii, neurochirurgii, gynekologii, stomatologii a další.

Konkrétní obory využívající laser v medicíně:

  1. Laserová terapie

« Ostatní využití laseru « » Využití laseru « » Laser v průmyslu »


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce