wz

Úvod do světa laserů

Laser je velice složité zařízení, kterému většina lidí nerozumí. Lasery se neustále vyvíjí, jejich dokonalost narůstá a tím roste i jejich působení. Společně s dobou se lasery rozšiřují do různých oborů, poslední dobou čím dál specifičtějších. Uplatňují se především v průmyslu a v medicíně.

Laser je optický zdroj elektromagnetického záření, vyzařující světlo v úzkém svazku paprsků, které je na rozdíl od obyčejného světla koherentní a monochromatické. Obyčejné světlo je vyzařováno z různých zdrojů, jako jsou například Slunce, otevřený oheň, žárovky, zářivky, výbojky nebo luminiscenční diody.

Laser na rozdíl od těchto zdrojů vyzařuje světlo, které má minimální, téměř nulovou rozbíhavost (koherentní) a jeho světlo je tvořeno pouze jednou barvou, tedy světlem a stejné vlnové délce.

Obyčejné světlo je tvořeno všemi vlnovými délkami, a tudíž po splynutí všech barev vypadá jako bílé. Další výhodou laseru je, že můžeme soustředit na malou plochu obrovské množství energie, čehož se dnes využívá v mnoha oborech, jako je například strojnictví (řezaní materiálu) a lékařství (miniaturní řezy, ozařování, léčba očí pomocí laseru).


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Monochromatické světlo
světlo, které tvoří pouze jedna brava, tedy záření o stejné vlnové délce.
Koherentní světlo
světlo tvořené jednou vlnovou délkou a stejnou fází tzn. vlnění jdou současně vedle sebe a téměř vůbec se nerozbíhají.
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce