wz

Historie laseru

Počátek laseru nebyl nějak výrazný. Zprvu existovala Einsteinova teorie, že by za vhodných podmínek mohlo vzniknout světlo neobvyklého záření. Dalších 40 let trvalo, než se takovéto záření sestrojilo. První funkční laser předvedl Theodore Harold Maiman již 16. Května 1960. Jako aktivní prostředí používal krystal rubínu, do kterého promítal záblesky obyčejného světla.

Od té doby se začal laser rychle rozšiřovat a rozbíhat do různých oborů jako např. do vědy, průmyslu, medicíny, chemii, biologii, energetiky, výpočetní techniky ale také i do běžného života. Hned roku 1961 bylo záření takového laseru použito k léčení očních a kožních onemocnění. Dnes se s lasery setkáváme velmi často, aniž bychom si to sami uvědomovali. Za vytvoření laseru získali tvůrci patent a Nobelovou cenu.


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce