wz

Laser - Odraz světla

Odraz světla Odraz světla nastává na rozhraní dvou prostředí o různé optické hustotě. Platí zde zákon, že úhel odrazu se rovná úhlu dopadu, tedy α‘ = α (α=úhel dopadu, α‘= úhel odrazu). Úhel odrazu nezáleží na vlnové délce světla, tedy každá barva světla se odráží stejným směrem jako ostatní.

Odraz světla Pro zakreslení úhlu odrazu si musíme vytvořit tečnu procházející stykovým bodem rozhraní a paprsku a poté vytvořit v tomto bodě kolmici, poté odražený paprsek nakreslíme pod stejným úhlem od kolmice jako je dopadající paprsek. Jsou-li paprsky rovnoběžné a odráží se na rovném povrchu, odražené paprsky jsou taky rovnoběžné.

Dopadají-li paprsky na nerovný povrch, odražené paprsky jdou cik-cak. Paprsku potom říkáme, že je rozbíhavý.

Totální odraz

Může nastat pouze tehdy, pokud se paprsky šíří z opticky hustšího prostředí do prostředí opticky řidšího. Je to úhel lomu, který je roven 90°, tedy β = π/2 => sinβ = 1.

Totální odraz světla - vzorec Totální odraz světla - vzorec
Mezní úhel je největší úhel dopadu, při kterém ještě nastává lom vlnění (světla). Je-li úhel dopadu větší jak mezní úhel (α1m), lom světla nenastává a nastane totální odraz, kdy se veškeré světlo (vlnění) odrazí od rozhraní.

Související:

  1. Lom světla
  2. Index lomu


» Vysvětlivky «Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Laser - info
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce