wz


Laser - Apache Point

Měření vzdálenosti Měsíce

Laserové dělo Apache Point je meteorologická stanice v Novém Mexiku v USA, která je schopna změřit vzdálenost Měsíce od Země pomocí svého silného laseru. Na Měsíci je umístěn koutový odražeč, který nám neskutečně mnohokrát zlepšuje odrazivost laserového paprsku než samotný povrch Měsíce. Bez tohoto koutového odražeče by měření vzdálenosti Měsíce laserem bylo nemožné.

Teleskop pro příjem laserových paprsků

Zajímavý je přitom poměr vyslaných a přijatých fotonů laseru.

Základní údaje měření laserem:

  1. Jméno stanice: Apahce Point
  2. Umístění: New Mexico, USA
  3. Výkon jednoho pulzu: 1 GW
    Pro porovnání, průměrné laserové ukazovátko má cca 10 mW
  4. Počet vyslaných fotonů v jednom pulzu: 200 kvadriliónů = 2x1026 fotonů
  5. Počet přijatých fotonů z jednoho pulzu: 1 - 3 fotony
  6. Doba návratu: ± 2,5 s
Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce