wz

Polovodičové (diodové) lasery

Polovodičové lasery jsou dnes nejrozšířenějšími lasery, které se používají. Základem je laserová dioda, která má velmi malé rozměry. Na jedné straně je to její výhoda, na druhé straně však její nevýhoda kvůli větší rozbíhavosti než u ostatní ch laserů. Účinnost laserové diody může dosahovat až k 50% a její výkon se dá lehce měnit pouhou změnou elektrického proudu. Díky těmto vlastnostem našly laserové diody své uplatnění především ve výpočetní technice.


« Pevnolátkové lasery «   » Součásti laseru «    » Kapalinové lasery »


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Monochromatické světlo
světlo, které tvoří pouze jedna brava, tedy záření o stejné vlnové délce.
Koherentní světlo
světlo tvořené jednou vlnovou délkou a stejnou fází tzn. vlnění jdou současně vedle sebe a téměř vůbec se nerozbíhají.
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce