wz

Plynové lasery

Plynové lasery mají aktivní prostředí tvořené atomy, ionty nebo molekulami. Jejich rozsah je značný, pracují jak v režimu kontinuálním tak pulzním. Excitace probíhá většinou pomocí elektrického výboje ve zředěném plynu, málokdy se využívá optická excitace. Plynové lasery mají homogenní (stejnorodé) prostředí, díky kterým mají tyto lasery vynikající parametry, avšak mají malý výkon. Nejrozšířenější je helium-neonový laser s červeným nebo zeleným paprskem. V medicíně a v průmyslu se nejvíce využívá CO2 laser o vlnové délce na úrovni infračerveného záření a vlnové délce 10,6 µm. Světelné efekty se dají tvořit např. argonovým laserem s modrým nebo zeleným paprskem. Zvláštní případ laserů nazývaných excimerové lasery, které jsou zdrojem ultrafialového záření, používají molekuly dvou vzácných plynů, jako například argon-krypton, fluor-krypton.


« Kapalinové lasery «   » Součásti laseru «    » Pevnolátkové lasery »


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Monochromatické světlo
světlo, které tvoří pouze jedna brava, tedy záření o stejné vlnové délce.
Koherentní světlo
světlo tvořené jednou vlnovou délkou a stejnou fází tzn. vlnění jdou současně vedle sebe a téměř vůbec se nerozbíhají.
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce