wz

Pevnolátkové lasery

Pevnolátkové lasery mají aktivní prostředí tvořeno krystalickými. Excitace bývá většinou optická. Pevnolátkové lasery mohou pracovat v různých režimech a za různých provozních podmínek. Jsou stabilní a velice lehce se udržují. Jejich záření je v rozsahu o vlnové délce infračerveného světla až viditelného světla. Nejznámější pevnolátkový laser je rubínový tvořený syntetickým rubínem. Nejrozšířenější je Nd:YAG laser jehož vlnová délka je 1064 nm, vyzařuje IR světlo a využívá se především v chirurgii, strojírenství nebo spektroskopii.


« Plynové lasery «   » Součásti laseru «    » Diodové lasery »


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Monochromatické světlo
světlo, které tvoří pouze jedna brava, tedy záření o stejné vlnové délce.
Koherentní světlo
světlo tvořené jednou vlnovou délkou a stejnou fází tzn. vlnění jdou současně vedle sebe a téměř vůbec se nerozbíhají.
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce