wz

Kapalinové lasery

Kapalinové lasery jsou tvořeny roztoky různých organických barviv. Pomocí různých kombinací můžeme podle tzv. nelineární optiky vytvořit světlo o všech vlnových délkách o rozsahu 300 nm až 1500 nm. Z toho důvodu se lasery používají hlavně ve spektroskopii. Jejich hlavní nevýhodou je krátká životnost způsobená rozkladem aktivního prostředí teplem a světlem.


« Diodové lasery «   » Součásti laseru «    » Plynové lasery »


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Monochromatické světlo
světlo, které tvoří pouze jedna brava, tedy záření o stejné vlnové délce.
Koherentní světlo
světlo tvořené jednou vlnovou délkou a stejnou fází tzn. vlnění jdou současně vedle sebe a téměř vůbec se nerozbíhají.
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce