wz

Bezpečnostní rizika laserů

Bezpečnostní symbol laseru Některé lasery pracují na frekvencích, které oko velice dobře vnímá. Jelikož je laser koherentní a rozptyl je tedy velmi malý, může být světlo laseru soustředěno na velmi malou plochu sítnice, čímž způsobí přehřátí daného bodu a může dojít k trvalému poškození zraku.

Lasery se dle bezpečnosti dělí do čtyř základních skupin:

Třídy bezpečnosti laseru

 1. Třída I
 2. - možnost trvalého pohledu do laseru bez následků
 3. Třída II
 4. - viditelné kontinuální záření, před poškozením oka chrání mrkací reflex
 5. Třída III
  1. stejně jako u třídy II, ale oko může být poškozeno při použití optiky (dalekohledu)
  2. možnost poškození oka
   1. nutno používat ochranné pomůcky
   2. emise do 0,5 W
 6. Třída IV
 7. - Stejně jako třída III b) přičemž emise přesahuje 0,5 W


Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Koherentní světlo
světlo tvořené jednou vlnovou délkou a stejnou fází tzn. vlnění jdou současně vedle sebe a téměř vůbec se nerozbíhají.
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce