wz


Laserová terapie

Laser se používá i v terapii. Využívá se pohlcování laserového světelného paprsku ozařovanou tkání, která zlepší své vlastnosti. Především se zlepší prokrvování tkáně a tím se zrychlí rychlost hojení případné rány, taktéž se může zvýšit kapilární tlak a tím dosáhneme lepší absorpce tekutin, zlepšuje se funkce nervů a celkově se stimuluje a optimalizuje daná část pokožky.

Lasery se v laserové terapii dají dělit do základních skupin:

 1. Podle výkonu laseru
  1. do 1mW
  2. do 5mW
  3. do 500mW
 2. Podle vlnové délky laseru
  1. spktrum modré barvy
  2. spktrum zelené barvy
  3. spktrum červené barvy
  4. spektrum infračervené barvy
 3. Podle ovládání laseru
  1. ruční
  2. strojové (řádkové)
  3. strojové (rastrovací)
Pohlcování laseru

Každá vlnová délka je pohlcována jinak. Graf nám znázorňuje míru pohlcení laserového paprsku v závislosti na jeho vlnové délce a pohlcované tkáni. Jak je vidět, hemoglobin, neboli červené barvivo v krvi pohlcuje lépe lasery o malé vlnové délce, zatímco voda pohlcuje lasery o větší vlnové délce. Průnik laseru

Zajímavější graf je přitom závislost průniku laserového paprsku do tkáně na jeho vlnové délce. Z logiky věci vyplývá, že výkonnější laser bude mít větší průnik, avšak není tomu tak ani naopak. Největší průnik tvoří laser o vlnové délce zeleného světla, tudíž menší i větší vlnová délka laseru mají menší hloubku průniku. Vlnovou délkou laseru tedy můžeme zajistit hloubku ošetřovaného místa.

Na následujících obrázcích lze velmi dobře vyčíst jaké typy a nastavení laseru použít. Pro povrchové silné léčení se použije laser s velkým výkonem a krátkou dobou působení, pro hloubkové použití se použije laser s malým výkonem a dlouhou dobou působení a pro přechodné použití se použije silný laser s dlouhou dobou působení. Působení laseru Působení laseru Působení laseru Působení laseru                             » Laser v medicíně «
Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Vysvětlivky

Laser
zesilování světla stimulovanou emisí záření
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce